خەزن کردنی وێبسایتەکان بە پ د ف

بۆ خەزن کردنی وێبسایتەکان بە فۆرماتی پ د ف تەنھا پێویستە لە سەفەری وێبسایتێک بکەیتەوە و لە خووارەوە لە دەستی ڕاست کرتەی ئەو تیرە بکەیت کە لە ناو چووارگۆشەدایە و لە کوتای بەشی خوارەوەدا Creat PDF دەبینێن !

پێش ئەوەی بە پ د ف خەزنی بکەن دەتوانن دەستکاری بکەن واتە ئەگەر بتانھەوێ ئیشارە بە دەقێک بدەن ئەوە دەتوانێن پێش ئەوەی خەزنی بکەن ئەم کارە ئەنجام بدەن